Kongeskytingen 2019
Lørdag 24.08.2019

Antall deltakere: 10
Prøveskudd Nedganger
Skive Navn 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. Sum Plass Omskyting Gjest
1 Knut Olav Olsen 9 8 9 9 9 8 8 8 42 3
2 Per Thoresen 8 9 9 7 8 7 8 8 38 6
3 Magne Nes 6 9 9 8 7 4 6 8 33 9
4 Jarle Gården 8 9 9 8 8 7 8 8 39 5
5 Lars Johan Hereid 9 9 0 8 7 9 8 9 41 4
6 Jostein Løne 9 9 3 0 7 8 7 5 27 10
7 Harald Eri 8 9 8 7 8 6 8 8 37 7
8 Hans Olav Erøy-Lund 8 9 8 5 7 8 7 8 35 8
9 Per Kristian Nesse 9 9 8 8 8 9 9 9 43 1 8
10 Karl Johan Olsen 9 9 8 9 9 9 7 9 43 2 7