Kongeskytingen 2018
Lørdag 25.08.2018

Antall deltakere: 13
Prøveskudd Nedganger
Skive Navn 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. Sum Plass Omskyting Gjest
1 Per Kristian Nesse 9 9 8 7 8 9 9 8 41 2 87
2 Karl Johan Olsen 9 9 9 8 7 7 9 9 40 5 8
3 Hans-Olav Erøy Lund 8 8 7 8 5 5 4 7 29 12
4 Knut Olav Olsen 9 9 9 8 8 8 8 9 41 1 88
5 Lars Johan Hereid 8 9 6 6 8 8 8 8 38 6
6 Per Thoresen 9 8 9 7 8 9 8 8 40 4 9
7 Anders R. Bjone 9 9 8 0 6 8 4 8 26 13
8 Roald Bjone 9 8 9 8 9 8 8 8 41 3 5
9 Dag Fossli 9 5 1 3 7 8 9 8 35 10
10 Vegard Nesland 5 5 6 8 5 8 8 8 37 7
11 Even Haugvik 9 8 5 7 6 8 8 7 36 8
12 Ida Collett Sælør 9 9 8 8 5 6 6 7 32 11
13 Terje Hansen 9 8 6 7 6 7 7 9 36 8