Program for dagen
 • Fremmøte kl. 10.00 presis ved Skarpskyttens portal, hvor Skarpskyttens konge mottas og ledsages til skytterhuset under salutt.
 • Tale ved formannen.
 • Trekning av skyterekkefølgen i S-hytta. Kongen skyter alltid som nr. 1.
 • 2 prøveskudd mot prinseskivene.
 • Frokost med tilbehør for å styrke seg.
 • Siste prøveskudd for å kontrollere at øye og sikte fremdeles er i harmoni.
 • De 5 tellende nedganger hvor stillingen bekjentgjøres etter 3. og 4. nedgang. Ved starten av hver nedgang skytes det salutt.
 • Skytestillingen er stående med 1 min. skytetid pr. skudd. Det er ikke tillatt å benytte rem eller hanske. Skyteavstanden er 150 alen mot Skarpskyttens kongeskiver.
 • Den nye kongen kåres foran Skarpskytten hytta under salutt.
 • Festmiddag og premieutdeling i S-hytta med følgende obligatoriske taler:
  • Norges konge
  • Fedrelandet
  • Skarpskyttens konge
  • Skarpskytten
  • Æresmedlemmene
Premier
Fra og med 2006 er premiene til Kongeskytingen blitt standarisert. Det blir utdelt 7 premier hvor årets Konge mottar
Kongepokalen, samt får aksje i Kongefatet. Kongefatet ble satt opp av Jostein Løne i 2005 og tilfaller den som først
får 3 akjser. Premiene for 2. til 7. plass er DFS standardbeger med Skarpskyttens merke. Begeret er i 3 størrelser
hvor nr. 2 får stort beger, nr. 3 og 4 får middels beger og nr. 5, 6 og 7 får lite beger.

Kongepokalen levereas av Gullsmeden på St. Hanshaugen, mens standardbegrene leveres av brødrene Lohne i Bergen.