Samhørighet og sans for tradisjoner er noe som har preget Skydeselskabet Skarpskytten i snart 160 år.
Kongeskytingen som første gang ble arrangert 21. juli 1850 viser dette. Kongeskytingen er en feiring av Skarpskyttens
stiftelsesdag av 20. juli 1849 og er blitt arrangert hvert år fra 1850, med unntak av krigsårene 1940 - 1945 og 1948
da Skarpskytten flyttet bane fra Lindøya til Løvenskioldbanen.

På denne siden vil vi gjøre det enklere for våre medlemmer og andre å bli kjent med Kongeskytingen, samt på en
enkel måte se på historiske resultater i denne enestående tradisjonsskytingen. Pr. i dag er det to resultatprotokoller
fra kongeskytigen. Så langt har vi fått lagt inn alle resultatene fra den nyeste protokollen fra 1934 til i dag. Dette er
håndskrevne protokoller så det har vært en utfordring å tolke alle resultater og navn. Skulle noen finne feil eller
mangler ser vi veldig gjerne at dere tar kontakt med  slik at vi får rettet opp dette.

Hvis noen av våre medlemmer har historier eller kommentarer til Kongeskytingen ser vi gjerne at dere tar kontakt
med Direksjonen slik at vi får lagt dette ut på Kongesiden vår.


Skarpskyttens hytte (S-hytta) på Løvenskioldbanen hvor "Kongefesten" holdes.